Google+

Vælg den rigtige chef

Vælg den rigtige chef

For rigtig mange mennesker er det utroligt vigtigt, at de har et godt forhold til deres chef. Det kan være altafgørende for, om de fungerer i deres stilling eller ej. Måske har du selv haft en chef, som du ikke kunne med og det påvirkede uden tvivl din præstation i stillingen.

Samtidigt har de fleste oplevet, at de har opnået stor succes i stillinger, hvor de svingede rigtig godt med deres pågældende chef. Derfor er det meget vigtigt, at man får den rigtige chef. Det er selvfølgelig ikke noget, som du selv har 100% indflydelse på, men der er alligevel nogle ting, som du kan gøre, hvis du ønsker at få den helt rigtige chef.

1. Inden du søger jobbet

Før du søger jobbet, bør du gøre op med dig selv, hvordan du gerne vil ledes. Hvilke ting er vigtige for dig og hvordan opnår du størst succes? Vær ærlig overfor dig selv, da det kan have stor indflydelse på din kommende trivsel. Har du eksempelvis behov for klare mål og forventninger, behov for anerkendelse eller har du mest af alt behov for at kunne arbejde selvstændigt, uden din leder kigger dig over skulderen? Lav en liste over de ting, som er vigtige for dig.

Læs om, hvorfor det er vigtigt at blive skarp på, hvad du vil.

Sørg for at vælge den rigtige chef, når du søger jobs.

Sørg for at vælge den rigtige chef, når du søger jobs.

Sørg samtidigt for at lave en liste over, hvordan du IKKE ønsker en leder skal være. Hvilke ting ønsker du at undgå og hvilke karaktertræk hos en leder bryder du dig ikke om? Ønsker du eksempelvis ikke at blive ledet via distanceledelse, men vil gerne have en leder tæt på?

Du kan tage udgangspunkt i, de eventuelle erfaringer, som du har med tidligere ledere. Hvilke ledere var gode og hvilke ledere var dårlige? Og hvorfor? Hvad var det de gjorde, som virkede og hvad var det de gjorde, som eventuel fik dig til at forlade stedet? Dette gør ofte processen langt mere konkret.

For at skaffe den fornødne baggrundsviden kan det desuden være en rigtig god idé at forhøre dig i netværket om den pågældende virksomhed. Har du eksempelvis tidligere kolleger tilknyttet i LinkedIn, som nu er ansat i virksomheden? Eller kontakter som tidligere har været ansat i virksomheden. Finde ud af, hvad de synes om stedet og hvilke fordele og ulemper, de forbandt med den pågældende virksomhed og ledelsesstil.

2. Under interviewet

Når du er til interview på stillingen, vil du have mulighed for at stille spørgsmål om virksomheden og om ledere og kolleger på stedet. Du kan eksempelvis spørge din eventuelt kommende leder om vedkommendes ledelesstil. Hvad forventer han/hun af dig? Hvad kan du forvente af ham/hende som leder?

Du kan desuden spørge, hvordan man generelt arbejdet med ledelse i den pågældende virksomhed og hvad der for tiden er på dagsorden, hvad ledelse angår.

Sværere for ledere at finde nye job? – Læs mere her.

3. Hvis du får jobbet

Sørg for allerede i introduktionsfasen at få afstemt helt klare forventninger til, hvad du skal levere og hvad du forventer af din leder. Hvad kan/skal lederen hjælpe dig med og hvad kan du bidrage med i virksomheden? Jo bedre denne forventningsafstemning er og jo mere konkret den er, jo mindre er risikoen for, at I misforstår hinanden.

Sørg desuden for løbende at følge op på denne forventningsafstemning. På flere arbejdspladser har man formaliserede MUS-samtaler og dette er et oplagt sted netop at følge op på forventningsafstemningen. Ofte foregår denne proces kun en gang årligt, hvilket er for sjældent, hvis du mener, at der er noget, der skal afstemmes. Sørg derfor for også at forventningsafstemme i det daglige i forhold til mere operationelle tiltag.

Der er ingen garanti for, at du finder lige nøjagtigt den type leder, som du kan bedst med. Der kan være mange forskellige typer, som du kan med og lige så mange typer, som du ikke svinger med. Men ved at følge disse råd, kan du danne dig et indtryk af, om du har valgt rigtigt denne gang og om du er klar til at følge den nye leder.

Husk, at det trods alt er en person, som du kommer til at bruge rigtig mange timer sammen med, så et godt samarbejde kan være altafgørende.

Ingen kommentarer

Du kan skrive den første kommentar!

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Følg mig på Google+