Google+

Er det sværere for ledere at få job igen?

Er det sværere for ledere at få job igen?

Meget tyder på, at det ofte er sværere for ledere at få job igen, end det er for menige medarbejdere. Derfor ser man ofte, at flere ledere begynder at skyde med spredhagl, hvis de bliver ledige og dette er i nogle tilfælde kun med til at gøre situationen værre, når de skal søge jobs og lave ansøgninger. Og det er der flere forskellige forklaringer på.

Færre jobs at vælge mellem

Ledere - Jobsøgning

Ledere kan ofte have sværere ved at finde et nyt job.

For det første, så er der generelt færre lederjobs end der er specialiststillinger at vælge imellem. Det vil sige, at udvalget af mulige stillinger ikke er ret stort i forhold til antallet af ledige ledere. Dette bliver forstærket af, at de færreste virksomheder er klar til at tage chancer i krisetider og derfor ansætter de kun ledere, som har erfaring fra den pågældende branche og med det pågældende arbejdsområde. Virksomhederne ønsker ikke at risikere resultatet på bundlinjen ved at ansætte en profil uden erfaring med det faglige område.

Hvis du som leder begynder at søge jobs uden lederansvar, så kan dette ligeledes resultere i en nedtur. For selvom du måske som leder har kompetencerne og kvalifikationerne til at bestride det pågældende job, så kan din ansøgning og dit CV sagtens komme til at udstråle, at du med din ledererfaring og din ambitiøse karrierevej igen ønsker at arbejde med ledelse og endnu engang tør virksomhederne ikke tage denne chance. Når de søger en specialist til en given stilling, så vil de i mange tilfælde takke nej til kandidater med ledererfaring af frygt for, at kandidaten hellere vil arbejde med ledelse end som specialist. Derfor gælder det som leder om, at du skriver en målrettet ansøgning samt retter dit CV til, så det passer i forhold til forventningerne til den pågældende stilling. Ellers vil du desværre hurtigt blive sorteret fra i rekrutteringsprocessen.

Ledere frygter at blive udfordret af ledere

Mange ledere føler, at de vil blive udfordret, mere end de har lyst til, hvis de ansætter kandidater, som selv har været ledere i en årrække. Derfor vil de hellere tage kandidater uden ledererfaring af frygt for at blive udfordret på deres lederstil. Det er desværre en uheldig måde at håndtere kandidaterne på, men ikke desto mindre sker det ofte i danske virksomheder.

Hvis du som leder søger stillinger, som ikke indeholder lederansvar, så sørg for at forberede dig grundigt. Du kan sagtens komme i betragtning til de pågældende stillinger, og dette gøres bedst ved at sætte dig grundigt ind i virksomhedens forventninger til den nye medarbejdere og så agere herefter. Du skal udtrykke og udstråle, at du gerne vil have det pågældende job og at du ikke ønsker at arbejde med ledelse, da det ellers får arbejdsgiveren til at vende tomlen nedad.

Ingen kommentarer

Du kan skrive den første kommentar!

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Følg mig på Google+