Google+

Kan man være overkvalificeret til et job?

Kan man være overkvalificeret til et job?

Har du været til samtaler og fået afslag?

Så har du sikkert også på et eller andet tidspunkt fået at vide, at du var overkvalificeret til det pågældende job.

En besked, som kan være svær at forstå, men som det er uendeligt svært at gøre ret meget ved.

Beslutningen om, hvem der skal ansættes i stillingen, er trods alt i virksomhedens…

…og dermed har du ikke meget indflydelse på at omgøre denne beslutning.

Men hvad vil det sige at være for overkvalificeret og hvorfor bliver du valgt fra, når du alt andet lige har de kompetencer, der skal til + lidt mere?

Processen startes

Når en virksomhed skal ansætte en ny medarbejder, startes der som regel en længere rekrutteringsproces op.

Det første skridt i denne rekrutteringsproces er at finde frem til, hvilken profil virksomheden leder efter.

Hvad skal den næste medarbejder kunne, hvor lang tids erfaring skal vedkommende have, hvilken løn kan der gives o.s.v.

Her bliver det med andre ord lagt fast, hvilket kompetenceniveau virksomheden har behov for og dermed også, hvor meget virksomheden gerne vil betale for dette.

Stillingsopslaget udarbejdes

På baggrund af dette bliver der udformet et stillingsopslag, hvor virksomheden leder efter kandidater, som

Kan man være overkvalificeret til et job

Kan man være overkvalificeret til et job og hvordan?

passer bedst muligt på denne beskrivelse.

Disse stillingsopslag dækker som regel mange kompetencer og kvalifikationer og er virksomhedens forsøg på at beskrive den perfekte medarbejder.

I virksomheden ved man godt, at det næsten aldrig kan lade sig gøre at finde medarbejdere, som passer perfekt ind i dette glansbillede.

Og derfor bør du som jobsøgende altid søge stillingen, hvis du mener, at du passer bare 70-80%, i forhold til det der forventes.

Hvis du passer så godt, så er du stadig meget relevant i forhold til de øvrige kandidater.

Når virksomheden så udvælger, hvilke kandidater de gerne vil se til en samtale, så går de i de fleste tilfælde efter kandidater, som netop passer 70-80% på beskrivelsen fra stillingsopslaget.

Netop da det er svært at ramme nogen, som matcher 100% i forhold til det forventede, så udvides søgefeltet allerede på dette tidspunkt.

Da lønnen i de fleste tilfælde er fastlagt indenfor et interval på dette tidspunkt, så vil der desuden være større sandsynlighed for, at virksomheden finder en kvalificeret medarbejder til en rimelig pris, blandt de der ikke matcher 100%.

Hvis en kandidat matcher 100% i forhold til det forventede, så vil denne kandidat som regel have højere forventninger til lønnen, end de øvrige kandidater.

Virksomheden kan med andre ord spare penge her.

Er der udviklingsmuligheder i jobbet?

Som jobsøgende er der en anden ting, du skal være opmærksom på.

Hvis du starter i et job, som du allerede fra starten bestrider 100%, så er det begrænset, hvor mange udviklingsmuligheder du har rent fagligt.

Der vil med andre ord ikke være ret meget, som virksomheden kan lære dig og dette finder de fleste ret utilfredsstillende efter kun ganske kort tid.

Fra virksomhedens side kan man ikke udfordre dig på nogen måder og du ved måske allerede mere om det pågældende fagområde end dine erfarne kolleger og dine leder.

Dette vil i langt de fleste tilfælde føre til, at du ikke føler dig udfordret, savner spænding og udvikling.

Og derfor vil du indenfor ganske kort tid efter starten, søge job et andet sted, hvor der er mere udfordrende arbejdsopgaver.

Man kan sagtens være overkvalificeret!

Det vil sige, at det hverken for dig eller virksomheden vil være en speciel gunstig situation at ansætte dig som ny medarbejder, hvis du ud fra deres betragtninger og forventninger er overkvalificeret til stillingen.

Det kan derfor sagtens lade sig gøre at være overkvalificeret til et job.

Og som kandidat og jobsøgende, vil det være mest hensigtsmæssigt at acceptere dette, da det som regel ikke bliver en god og holdbar løsning for hverken dig eller virksomheden.

Ingen kommentarer

Du kan skrive den første kommentar!

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Følg mig på Google+