Google+

Ulovlige spørgsmål til jobsamtalen

Ulovlige spørgsmål til jobsamtalen

Du har måske selv været udsat for det, eller kender nogen, som har. Det er ikke altid rart og det er ikke altid lige let at finde ud af, hvordan du bedst forholder dig til situationen. Det handler om ulovlige spørgsmål, som bliver stillet til jobsamtalerne.

Ikke alle er klar over det, men virksomhederne har rent faktisk ikke frit spil, når der drejer sig om at stille kandidaterne spørgsmål til samtalerne. De må ikke spørge om hvad som helst og dette er selvfølgelig af hensyn til kandidaterne. Men nogle virksomheder stiller alligevel ulovlige spørgsmål - Enten fordi, de ikke kender reglerne godt nok eller også fordi, at de er ligeglade. I denne artikel finder du gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du bliver stillet ulovlige spørgsmål.

Bliv bedre til at gå til jobsamtaler – Læs om forberedelse her

Hvad må virksomheden IKKE spørge om til samtalen?

Virksomhederne må ikke spørge dig om følgende til en eventuel samtale:
• Etnisk oprindelse
• Seksuel orientering
• Religiøs overbevisning
• Politisk holdepunkt

Ulovlige spørgsmål til jobsamtaler

Hvad må virksomhederne spørge om og hvad må de ikke spørge om til en jobsamtale?

• Graviditet og planer om graviditet
• Helbredsoplysninger

Persondataloven gør det ulovligt for virksomheder at spørge ind til disse emner og man kan desuden argumentere for, at punkterne vil være irrelevante i forhold til langt de fleste typer jobs, og derfor behøver virksomheden ikke at forholde sig til dem.

Hvad skal du gøre, hvis du bliver stillet ulovlige spørgsmål?

Hvis du alligevel havner i en situation til en jobsamtale, hvor du bliver stillet spørgsmål, som er i strid med loven, så spørg ganske enkelt, hvordan spørgsmålet har relation til det pågældende job. Det er helt i orden at gøre opmærksom på, at spørgsmålet falder udenfor en lovlig spørgeramme og derfor er det også helt på sin plads at spørge ind til betydningen af spørgsmålet i forhold til jobbet.

I nogle enkelte tilfælde vil der være en minimal betydning, men i langt de fleste jobs, har det ingen betydning overhovedet.

Skal man lade være med at svare på ulovlige spørgsmål?

Du bør ikke uden videre svare på spørgsmålet, hvis ikke det er et lovligt spørgsmål og hvis du ikke mener, at det er noget, du har lyst til at svare på. Nogle spørgsmål vil selvfølgelig ligge i en gråzone og her må du vurdere fra situation til situation, om du vil svare.

Du bør istedet vende situation til en konstruktiv situation, hvor du stiller et modspørgsmål om, hvad svaret skal bruges til i relation til jobbet. Måske er virksomheden slet ikke klar over, at der er tale om et ulovligt spørgsmål og hvis I tager en snak om situationen, så vil det i langt de fleste tilfælde lykkes at komme frem til en konstruktiv løsning.

Hvad hvis spørgsmålet er helt ude i skoven?

Hvis du bliver stillet et spørgsmål, som er helt ude i skoven og som du på ingen måder mener, har det mindste relevans for jobsamtalen i det hele taget, så overvej en ekstra gang, om det er den generelle væremåde i virksomheden og om det er værdier, som du selv kan stå inde for og efterleve. Har du lyst til at arbejde i en virksomhed, som forholder sig til disse spørgsmål og som opfører sig på pågældende måde? Eller hæfter det sig ved en enkelt person? Forhold dig til situationen og træf en beslutning ud fra det.

Kommer du til en jobsamtale, hvor du bliver stillet ulovlige spørgsmål, så tænk dig om en ekstra gang, om du har lyst til at svare på spørgsmålet – du er ikke tvunget til det og der findes i langt de fleste tilfælde en konstruktiv løsning på udfordringen.

20 spørgsmål, du får til jobsamtalen

Ingen kommentarer

Du kan skrive den første kommentar!

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Følg mig på Google+