Google+

Gode råd om netværk

Gode råd om netværk

Hvad skal du være opmærksom på, når du ønsker at benytte dit netværk og hvordan benytter du dit netværk mest effektivt? Her finder du nogle gode råd til, hvordan du bruger dit netværk til jobsøgning og hvordan du udbygger dit netværk.

Besøg virksomheder

Brug dit netværk

Brug dit netværk og få flere muligheder.

Sørg for at komme ud og besøge de virksomheder, som du har i dit netværk. Tag på kaffemøder hos tidligere kolleger, studiekammerater, medarbejdere og leder og få en snak med dem. Hør nærmere om stedet og forhør dig lidt om mulighederne. Ikke bare lige nu, men også på sigt. Dette kan være med til at skabe tættere relationer til dit netværk og kan måske resultere i, at du bliver oplyst om kommende stillinger, som endnu ikke er slået op. Det giver dig samtidigt en meget god indsigt i virksomheden, produkterne og kulturen og dette vil du givetvis også kunne bruge i andre sammenhænge, selvom du ikke får et job i den pågældende virksomhed lige nu.

Vær aktiv

Fortæl de forskellige dele af dit netværk, hvad du kan, hvad du vil og hvad du ønsker. Fortæl dem også gerne, hvad du skal bruge hjælp til og hvad de eventuelt kan hjælpe dig med. Denne hjælp går begge veje, så vær også forberedt på at hjælpe dit netværk, hvis andre får brug for din hjælp. Det er godt at være i plus på denne konto, da det gør det lettere at trække på dit netværk senere.

Hold kontakten

Sørg for at holde kontakten til tidligere kolleger, medarbejder, chefer, studiekammerater og lignende. Deltag i faglige arrangementer og eventuelt sociale arrangementer, hvor du får mulighed for at mødes med dit netværk. Jo bedre du er til at holde kontakten, jo større er sandsynligheden for, at de vil hjælpe dig, hvis du får brug for det. Samtidigt bliver det lettere for dig at holde dig opdateret om kommende muligheder.

Deltage i konferencer

Du bør ligeledes deltage i konferencer, kurser, seminarer, messer og lignende i det omfang, du har mulighed for det. Her kan du holde dig opdateret på faglig viden, samtidigt med at du kan skabe kontakt til et endnu større netværk. Udvid din horisont og uddel gerne visitkort og vær også forberedt på at modtage andres visitkort. Dette kan blive værdifuldt på et senere tidspunkt. Også når du ikke længere er jobsøgende.

Opdater dine oplysninger på relevante steder

Hold dine oplysninger opdaterede på de sociale medier, som eksempelvis Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, o.s.v. Jo mere opdaterede dine oplysninger er, jo mere viser det engagement og overblik. Det viser samtidigt, at du ser betydningen af at holde disse oplysninger opdaterede i jobsøgnings øjemed. Det kan være med til at give dig en række muligheder, som ellers ikke var kommet.

Har du andre forslag og gode råd til, hvad man kan gøre for at benytte og udbygge sit netværk, så er du velkommen til at kommentere nedenfor.

Ingen kommentarer

Du kan skrive den første kommentar!

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Følg mig på Google+