Google+

Hvordan starter en rekrutteringsproces i en virksomhed?

Hvordan starter en rekrutteringsproces i en virksomhed?

Hvad sker der egentlig, når en virksomhed mangler en ny medarbejder? Hvordan foregår en sådan rekrutteringsproces? Og hvad kan du som kandidat gøre for at forbedre dine chancer?

Hvis du som potentiel ansøger hører om, at der er ved at starte en rekrutteringsproces op i en virksomhed, så overvejer du måske, hvad der egentlig sker i den indledende fase. Hvilke overvejelser gør den ansættende leder sig og hvilke processer skal virksomheden igennem, før de kan gå endeligt i gang med at finde en ny medarbejder til den åbne stilling?

Forventningsafstemningen er altafgørende

Processen afhænger selvfølgeligt af, hvor stor virksomheden er og hvilke erfaringer, man har med at rekruttere. Først og fremmest bliver rekrutteringen af en ny medarbejder godkendt i direktionen. Virksomheden skal være sikker på, at der er behov for en ny medarbejder og at der er plads i budgetterne. Når dette er på plads, så ser man på, om man allerede har de tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre rekrutteringen.

I de fleste større virksomheder findes der en HR-afdeling, hvor man typisk tager sig af denne proces. Og i nogle af de største virksomheder findes der dedikerede rekrutteringskonsulenter, som har rekruttering som fuldtidsbeskæftigelse og derfor konstant har fokus på hvad der sker i markedet. Hvis ikke

Rekrutteringsproces

Hvordan starter en rekrutteringsproces og hvordan afstemmer virksomheden, hvilke kompetencer, der skal bruges?

virksomheden har kompetencerne i huset, så vil den i nogle tilfælde gøre brug af en ekstern samarbejdspartner i form af et rekrutteringsbureau, som hjælper til i dele af processen.

Dernæst bliver der afholdt et møde, hvor fokus er at udarbejde en kompetenceprofil på den nye medarbejder. Hvilken uddannelsesmæssig baggrund skal vedkommende have, hvilke kompetencer, hvor mange års erfaring, hvilken personlighedsprofil vil passe bedst ind i teamet, hvilke stærke og svage sider går man efter o.s.v. Her skaber man en fælles forståelse og når til enighed om, hvilken profil, man leder efter. Derudover drøfter man forventninger til lønniveau samt forventet startdato.

Når der er udarbejdet en kompetenceprofil på den kommende medarbejder, starter det egentlige arbejde med at finde en ny medarbejder. Der findes en række forskellige muligheder for at finde en ny medarbejder og nogle af disse er:

  • Annoncering i trykte medier
  • Annoncering på nettet
  • Rekrutteringsdusør til nuværende medarbejdere, hvis de henviser til en god kandidat
  • Rekruttering via netværket
  • LinkedIn/andre netværkstjenester
  • Eksterne samarbejdspartnere (rekrutteringsbureauer)
  • Uopfordrede ansøgninger
  • Søgninger i CV databaser

Ved at bruge et sammensurium af disse kanaler ender man ud med en række potentielle kandidater, som skal igennem en rekrutteringsproces for at finde frem til, hvem der er bedst egnet i forhold til den opstillede kompetence profil.

Dette er en grov skitse over fremgangsmåden i flere store danske virksomheder og der kan naturligvis være variationer i, hvordan de gør det i den enkelte virksomhed, men samlet set er det et billede af, hvilke overvejelser en virksomhed er igennem, når der skal bruges nye medarbejdere.

I denne proces er der ikke meget, du selv kan gøre som ansøger, da det hele foregår internt i virksomheden og endnu ikke er nået ud til offentligheden. Det er først efter denne proces, at du som ansøger kan få indflydelse.

Ingen kommentarer

Du kan skrive den første kommentar!

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Følg mig på Google+