Google+

Uopfordret jobansøgning i 2016 – Virker det?

Uopfordret jobansøgning i 2016 – Virker det?

Hvis du har været på kurser i at søge job, så har du næsten med sikkerhed fået at vide, at det kan være en rigtig god idé at sende uopfordrede ansøgninger til diverse relevante virksomheder.

Om ikke andet, så for at få foden indenfor og for at få en snak med virksomheden.

Men virker denne metode og er det rent faktisk en god idé at sende uopfordrede ansøgninger?

Hvad er målet med den uopfordrede ansøgning?

Der er både argumenter for og imod at sende en uopfordret jobansøgning.

Hvis jobansøgningen skal have en værdi og den mindste chance for at virke, så kan den på ingen måder stå alene.

Det er yderst sjældent, at kandidater kommer til samtale på baggrund af uopfordrede ansøgninger.

Og det vil i høj grad være et spørgsmål om held – at ramme den rigtige virksomhed på det rigtige tidspunkt.

I de fleste tilfælde vil din uopfordrede ansøgning blive arkiveret lodret og i mange tilfælde vil du måske slet ikke få svar på den.

Det vil kunne resultere i mange dårlige oplevelser og en hel del nederlag.

Derfor er det vigtigt at gøre op med dig selv, hvad målet med den uopfordrede ansøgning er.

Er det at komme til samtale?

Er det at komme i kontakt med virksomheden?

Eller er det at få træning i at blive bedre til at skrive ansøgninger?

Målet er med andre ord afgørende fro din succes!

Hvad gør jeg for at få størst effekt af min uopfordrede ansøgning?

Hvis du alligevel beslutter dig for at sende en uopfordret ansøgning til en virksomhed, så er der ting, som du kan og bør gøre, for at optimere dine muligheder for at komme i betragtning til et job.

Her kommer 5 gode råd

Kender du nogen, som kender nogen?

Hvis du kender nogen, som allerede arbejder i, eller som har et godt kendskab til virksomheden, så spørg dem til råds.

Uopfordret jobansøgning

Hvordan er det at arbejde der, hvilke type stillinger har de, hvilke opgaver bliver der udført o.s.v.

Få dem til at give dig noget baggrundsviden, som du kan bruge i forhold til at komme tættere på en samtale.

Har du muligheden for det, så kan du desuden med fordel få vedkommende til at aflevere din ansøgning til den relevante person i virksomheden.

Det giver en blåstempling af, at du er en person, som vedkommende kan og vil stå inde for.

Det gælder om at blive så skarp, som muligt.

Sæt dig ind i virksomhedens forhold

Lær alt, hvad du kan om virksomheden.

Sæt dig ind i deres økonomiske forhold, deres markeder, deres produkter, deres kunder o.s.v.

Jo mere du ved, jo lettere bliver det at skrive en relevant uopfordret ansøgning, hvilket vil gøre dem interesserede i at møde dig til en samtale.

Gør ansøgningen relevant!

Når du har besluttet dig for, at du vil søge stillingen, så sørg for at gøre ansøgningen så relevant, som overhovedet muligt.

Lad være med at sende standardansøgninger, som bliver sendt til 10 forskellige virksomheder, da det med sikkerhed resulterer i, at du ikke kommer videre i processen.

En ansøgning skal være så relevant og konkret som overhovedet muligt.

Også selvom det drejer sig om en uopfordret ansøgning.

Følg op på ansøgningen

Når du har sendt ansøgningen og der er er gået et stykke tid, så sørg for at følge op på ansøgningen.

Hvis du har sendt den til en specifik person, så ring eller skriv til vedkommende.

Hvis du har sendt den til en HR afdeling, så ring dertil og hør nærmere ind til processen og om de har haft mulighed for at se nærmere på din uopfordrede ansøgning.

Det er forskelligt, hvornår det er hensigtsmæssigt at følge op på ansøgningen, men hvis du ikke har hørt noget indenfor 14 dage, så følg op.

Bliv ikke skuffet, hvis der stadig ikke er sket noget efter 14 dage, eller hvis det blev til et afslag.

Sørg for at følge op på processen, så du bliver klogere til næste gang, du skal søge uopfordret.

Respektér et nej

Når virksomheden sender et afslag, så accepter afslaget og gå videre til næste relevante virksomhed.

Det nytter ikke noget at blive ved med at kæmpe og blive ved med at kontakte virksomheden igen og igen.

Det vil i yderste konsekvens give et negativt billede af dig som person og sikre, at du ikke kommer i betragtning en anden gang.

Heller ikke hvis du var relevant i forhold til stillingen.

Da der i langt de fleste virksomheder arbejdes efter budgetter, vil det ganske enkelt, i nogle tilfælde ikke kunne lade sig gøre at ansætte nye medarbejdere i den pågældende periode.

Og derfor vil det ikke hjælpe dig, uanset hvor meget du kæmper.

Gå videre til den næste virksomhed – der er mange steder at tage fat på, når du ønsker at sende uopfordrede ansøgninger.

Øvelse gør mester

Det kan med andre ord godt lade sig gøre at få job ved at sende uopfordrede ansøgninger, men succesraten er ikke høj og der skal sendes mange, før du rammer plet.

Og hvis du sender uopfordrede ansøgninger, så sørg for at være grundig og seriøs, som beskrevet ovenfor, da det vil optimere dine muligheder for at komme til samtale betragteligt.

Jo bedre forberedt og jo grundigere du er – jo større er sandsynligheden for, at virksomheden finder dig relevant og interessant.

Ingen kommentarer

Du kan skrive den første kommentar!

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Følg mig på Google+